อ.เจษฎา แนะใช้รถตู้ให้เป็นมาตรฐานสากล หลัง เด็ก 7 ขวบตายในรถตู้

อ.เจษฎา แนะใช้รถตู้ให้เป็นมาตรฐานสากล หลัง เด็ก 7 ขวบตายในรถตู้

อ.เจษฎา โพสต์แนะนำใช้รถตู้ให้เป็นมาตรฐานสากล แบบไต้หวัน ป้องกันซ้ำรอย หลังเกิดเหตุเศร้า เด็ก 7 ขวบตายในรถตู้ ที่ชลบุรี รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ อ.เจษฎา โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กแสดงความเห็นหลังเกิดข่าวเศร้า เด็ก 7 ขวบ ตายในรถตู้ หลังครูลืมเช็คตอนลงจากรถที่เป็นข่าวดังก่อนหน้านี้

อ.เจษฎา แสดงความเห็นว่าควรจะใช้รถตู้รับส่งนักเรียนเป็นแบบมาตรฐานสากล 

และควรหยุดนับรถตู้ธรรมดามาวิ่งได้แล้ว พร้อมหยิบยกเปรียบเทียบกับ รถตู้รับส่งนักเรียนไต้หวันที่มีระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันเหตุสลดขึ้น “จากข่าวกรณีที่มีเด็กติดอยู่ในรถและเสียชีวิต (อีกแล้ว) ทำให้มีหลายประเด็นที่รัฐบาลควรจะช่วยทบทวนและออกมาตรการเพื่อแก้ปัญหานี้นะครับ ซึ่งรวมถึงกรณีของตัวรถเอง ที่น่าจะต้องปรับปรุงให้เป็นมาตรฐานสากล ไม่ใช่แค่เอารถตู้ธรรมดา มาวิ่งรับส่งกัน

มิตรสหายที่เป็นแม่บ้านที่ไต้หวัน แชทมาเล่าว่า ที่ไต้หวันเขาทำยังไงบ้าง ถึงได้ไม่มีเรื่องน่าเศร้าแบบนี้เลยครับ (เนื้อหาแชต) สวัสดีค่ะอาจารย์ รถรับส่งเด็กนักเรียนที่ไต้หวัน รัฐบังคับให้ใช้สีแพทเทิร์นเดียวกันหมดค่ะ

แล้วกระจกใสและกว้าง เก้าอี้นั่งมีการปรับให้สูงขึ้น เพื่อจะได้มองเห็นเด็กๆได้ชัดค่ะ อยู่ไต้หวันมาสิบกว่าปีเท่าที่จำได้ไม่เคยได้ยินข่าวว่าครูหรือคนขับรถลืมนักเรียนไว้ในรถเลยค่ะ ที่ไทยควรนำกฎนี้มาใช้นะคะ คนขับต้องสอบใบขับขี่เฉพาะและต้องมีครูพี่เลี้ยงนั่งไปด้วยเพื่อดูแลเด็กๆ

อีกทางคือทางโรงเรียนและครูประจำชั้นควรติดต่อผู้ปกครองในกรณีที่ไม่เห็นเด็กในชั้นเรียนโดยที่ไม่ได้รับแจ้งจากผู้ปกครองมาก่อนล่วงหน้าหรือ ณ วันนั้นว่าเด็กจะขาดเรียน ทางฝั่งผู้ปกครองเองก็เช่นกันหากมีเหตุให้ต้องหยุดเรียนก็ควรแจ้งไปทางโรงเรียนให้เป็นปกติวิสัยค่ะ”

สมัครงาน เด็กจบใหม่ “ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565” เช็กเงื่อนไขที่นี่

เด็กจบใหม่เตรียมเฮ! ธ.ก.ส. สมัครงาน สำหรับโครงการลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 รอบใหม่ เพื่อคอยช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตลอดโครงการฯ ตั้งแต่ 5 ก.ย. – 19 ต.ค. 65 เช็กรายละเอียดพร้อมสมัครได้ที่เว็บไซต์ ธ.ก.ส.

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดรับสมัครงานบุคคลภายนอก เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือในวันลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 รอบใหม่ จากโครงการฯของกระทรวงการคลัง โดยเฉพาะเด็กจบใหม่ที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 3 ปี สามารถตรวจสอบลักษณะงาน และเงื่อนไขคุณสมบัติ พร้อมลงทะเบียนสมัครงานได้แล้วที่นี่

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคมที่ผ่านมา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้เปิดรับสมัครงานสำหรับบุคคลภายนอก คอยทำหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ และให้คำแนะนำประชาชนที่สนใจลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน – 19 ตุลาคม 2565 รวมทั้งหมด 45 วันตลอดโครงการฯ

ลักษณะงานของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ธ.ก.ส. บุคคลภายนอกที่ได้รับเลือกจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในวันลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ตั้งแต่วันที่เริ่มโครงการ 5 ก.ย. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาลงทะเบียน พร้อมทั้งบันทึกข้อมูล และสแกนเอกสารต่าง ๆ อีกด้วย

นอกจากนี้เด็กจบใหม่จะต้องให้บริการแก่กลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนที่หน่วยรับลงทะเบียนได้ เพื่อให้โครงการสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 เข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่

สำหรับเด็กจบใหม่ที่สนใจสมัครงานกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อช่วยเหลือในวันลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ระหว่างวันที่ 5 ก.ย. ถึงวันที่ 19 ต.ค. 65 จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. มีสัญชาติไทย และอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาไม่เกิน 3 ปี หรือเป็นเด็กจบใหม่.

2. ธ.ก.ส. จะให้เงินเดือนเริ่มต้นตามวุฒิการศึกษาที่ไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.).

3. เด็กจบใหม่จะต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขานั้น ๆ เพื่อให้มีความสะดวกในการเดินทาง.

นอกจากนี้ลักษณะนิสัยและความสามารถของผู้สมัครงานกับ ธ.ก.ส. จะต้องมีใจรักบริการ การสื่อสาร และถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่ออธิบายขั้นตอนการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

รวมทั้งการตรวจสอบเอกสารในเบื้องต้นได้ มีทักษะการใช้อุปกรณ์ภายในสำนักงานได้ดี เช่น คอมพิวเตอร์ สแกนเนอร์ เครื่องเสียบบัตรประชาชน และนอกจากนี้ผู้สมัครสามารถใช้งาน Web Application ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

Credit : ที่เที่ยวญี่ปุ่น | จัดอันดับต่างๆ | รีวิวของแบรนเนม | วิธีการลงทุนต่า